Girair leidingen, fittingen en kranen voor perslucht.
Om goed te produceren is er schone perslucht nodig. Het Girair systeem draagt hieraan bij. Het synthetische materiaal kan niet door schadelijke stoffen, zoals vaste atmosferische deeltjes, vloeibare aërosols, oliehoudende aërosols, waterdamp en condenswater worden aangetast.
Meer informatie

Girair leidingen, fittingen en kranen voor perslucht.
Om goed te produceren is er schone perslucht nodig. Het Girair systeem draagt hieraan bij. Het synthetische materiaal kan niet door schadelijke stoffen, zoals vaste atmosferische deeltjes, vloeibare aërosols, oliehoudende aërosols, waterdamp en condenswater worden aangetast.

Waarom wij voor Girair kiezen?

Vlamdovend
Het te verlijmen Girair-systeem is vlamdovend en voldoet hierdoor aan klasse Bs1d0 (Euroklasse). De hoogst mogelijke klassering tegen brand voor kunststoffen.

Achteraf uitbreidbaar en gemakkelijk opnieuw te gebruiken

De Quickair-fittingen laten het demonteren en uitbreiden toe van bestaande netwerken. Ze zijn perfect geschikt om opnieuw te worden gebruikt.

Energiebesparend en duurzaam

Door het gladde wandoppervlak in combinatie met de ongevoeligheid aan corrosie ontstaat voor een gelijke sectie een (blijvend) groter debiet dan bij een metalen leiding.

Corrosiebescherming / verf niet nodig

Het Girair systeem is door en door blauw gekleurd. De blauwe kleur is een direct zichtbare markering voor perslucht. Het aanbrengen van beschermlagen tegen corrosie en het traditioneel verven met kleur, zoals bij metalen leidingen, is dus overbodig.

Eenvoudig aan te leggen

Een professionele oplossing die het plaatsen aanzienlijk vergemakkelijkt: lichte buis, snelle verbindingstechnieken, geen speciaal gereedschap vereist en geen vlam noch lawaai. De PVR grondstof van het Girair-systeem is volledig recyclebaar.

Installatie

• Eenvoudige verwerking met simpel gereedschap dat je waarschijnlijk al bezit; geen vlammen of vonken, geen lawaai, licht materiaal en snelle verbindingstechnieken.
• Het materiaal is door en door blauw gekleurd, de indicatie voor perslucht. Markeren met verf is dus overbodig.
• Dankzij onderdelen met messing schroefdraad kan de leiding eenvoudig worden ingezet als uitbreiding op een bestaande leiding. Let hierbij wel op dat vervuiling uit metalen buizen natuurlijk ook terecht kan komen in de kunststof onderdelen.

Onderhoud

• De kunststof leidingdelen hebben geen last van corrosie en er zal dus geen lek of vervuiling ontstaan door roest. Vochtige lucht, condenswater of een agressief milieu? Geen probleem met Girair.

Omgevingstemperatuur

Het kunststof dat gebruikt wordt door Girair is speciaal ontwikkeld op elasticiteit. Hierdoor absorbeert de leiding schokken of stoten en versplintert deze niet, ook niet wanneer de omgeving koud is. Onderstaande afbeelding laat zien wat er gebeurt tijdens een volgewicht impact test bij -20 C en 12,5 bar druk op de leiding.

Brandklasse BS1d0 (EN 13501)

Het pakket van Girair is vlamdovend en voldoet aan de hoogst mogelijke eisen tegen brand voor kunststoffen. De klasse Bs1d0 is als volgt opgebouwd:
B: Zeer moeilijk brandbaar
S1: Geringe rookvorming
d0: Geen productie van brandende delen (Absoluut drupvrij = geen brandvoortplanting)

Gassen

De leidingen van Girair worden doorgaans ingezet voor transport van perslucht of industrieel neutrale stikstofgassen (N2 familie). Daarnaast is het systeem geschikt voor vacuümleidingen tot een onderdruk van -0,7 bar.

Bepalen leidingdiameter

In de meeste gevallen zal het systeem worden ingezet om een ringleiding te realiseren. Om overal in het systeem voldoende druk te houden is het van belang de juiste diameter te bepalen. Hieronder een schema dat als richtlijn gebruikt kan worden. Bepaal op basis van de leidinglengte welke diameter leiding je nodig hebt voor het gewenste aantal liters per minuut. Natuurlijk helpen we hierbij graag.

LET OP: Hoewel in mindere mate dan bij metalen leidingen, blijft minimaal drukverlies onvermijdelijk. Voornamelijk bij onderbrekingen in de luchtstroom zoals bij bochten en koppelingen. Om hiervoor te compenseren verhoog je de berekende lengte van je ringleiding met 15%. In de kolom Leidinglengte kies je de regel waar je berekende leidinglengte binnen valt.
(Bijv. 60 meter + 15% = 69 meter, dus lengteregel 75 meter.)

Leidinglengte Ø 20mm Ø 25mm Ø 32mm Ø 40mm
50 meter 1000 2082 4231 7880
75 meter 783 1582 3582 6330
100 meter 683 1316 2832 4998
150 meter 533 1082 2532 4548
200 meter 466 933 2049 3665
250 meter   866 1949 3465
300 meter   799 1832 3315
350 meter     1666 3165

(Waardes uitgedrukt in netto liter per minuut.)

Diameters hoger dan 40 mm op aanvraag.

Website

Minder informatie

Filter