Disclaimer voor de Verkoop van Bouw- en Industriële Machines

Laatst bijgewerkt: 04-07-2023

Lees deze disclaimer zorgvuldig door voordat u besluit machines te kopen via onze website.

De Website en alle inhoud, informatie, producten en diensten die via deze site worden geleverd, worden geleverd “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar”, zonder welke garantie dan ook, uitdrukkelijk of impliciet.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die resulteert uit het gebruik van of de onmogelijkheid om deze website of de producten en diensten te gebruiken, of die verband houdt met enig defect in dergelijke producten of diensten, inclusief maar niet beperkt tot, schade door productaansprakelijkheid, strikte aansprakelijkheid in delict, nalatigheid, contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid.

PRODUCTGARANTIES
Eventuele garanties met betrekking tot onze machines worden uitsluitend verstrekt door de fabrikanten van de machines.

GEBRUIK VAN HET PRODUCT
De gebruiker gaat ermee akkoord de machines op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken, in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot de veiligheid bij het gebruik van dergelijke machines. De gebruiker moet alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen terwijl hij de machines gebruikt om schade, letsel of sterfgeval te voorkomen.

INTELLECTUELE EIGENDOM
De inhoud van de website is ons eigendom en is beschermd door internationale copyright, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Het gebruik van de inhoud is slechts toegestaan als dit uitdrukkelijk is toegestaan door ons en/of onze licentiegevers.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment deze Disclaimer te wijzigen. De meest actuele versie van de Disclaimer kan te allen tijde worden geraadpleegd op deze pagina.

Als u vragen heeft over deze Disclaimer, kunt u contact met ons opnemen via de op onze Website vermelde contactgegevens.

De waardering van www.bjctools.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.0/10 gebaseerd op 500 reviews.

×