Ademhalingsbescherming

Ademhalingsbescherming zorgt ervoor dat men lucht kan inademen die vrij is van gevaarlijke stoffen. Dit gebeurt onder andere door het gebruiken van filters of het zorgen voor onafhankelijke lucht. Deze bescherming kan nodig zijn als extra bescherming op de werkplek, als afzuiging bij de bron waar de stoffen vandaan komen niet voldoende blijkt te zijn.

Weten waarom het gebruik van ademhalingsbescherming zo belangrijk is tegenwoordig? We leggen het je uit in: Waarom draag je ademhalingsbescherming?

Heb je vragen over een van onze producten? Neem geheel vrijblijvend contact op met één van onze vijf filialen of kom gezellig langs in de showroom zodat we je daar verder kunnen helpen met het kiezen van een hakselaar.

Filter

Waarom draag je ademhalingsbescherming?

Wist je dat je ziek kunt worden van je werk? Wanneer je wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, kun je allergische reacties krijgen. Tot zelfs ernstige longziekten en kanker. Elk jaar overlijden in Nederland 3.000 mensen aan de gevolgen van gevaarlijke stoffen op het werk. Het risico schuilt in veel meer stoffen dan je denkt. Bijvoorbeeld houtstof, dieselrook, kwartsstof, lasrook, verfproducten, meelstof, lak en oplosmiddelen. Daarom is ademhalingsbescherming ontzettend belangrijk!

Wat zijn de risico’s van vervuilde lucht?

In de werkplaats kan het risico aanwezig zijn dat er wordt gewerkt in lucht die niet geschikt is om door mensen te worden ingeademd. Het is belangrijk passende maatregelen te nemen om het risico van het inademen van verontreinigde lucht tot een minimum te beperken.
De lucht kan niet geschikt zijn om in te ademen omdat..:

  • Het kan te weinig of te veel zuurstof bevatten;
  • Het kan een explosief mengsel bevatten;
  • Een specifiek risico is dat de aanwezigheid van biologische agentia die bij inademing ziekte kunnen veroorzaken, zoals SARS-CoV-2 of het coronavirus.

De verschillende vormen waarin gevaarlijke stoffen in de lucht kunnen voorkomen zijn dampen, gassen, fijn stof, ultrafijn stof en vezels. De gevaren zijn niet in alle gevallen gelijk. Hoe groot het risico voor een persoon is, hangt af van: Welke stof, de hoeveelheid van de stof, In welke vorm het bestaat en hoe lang iemand in de vervuilde lucht werkt.
De consequenties van het inademen van gevaarlijke stoffen zijn afhankelijk van wat er precies is ingeademd. De klachten kunnen verschillend zijn en kunnen zelfs onmiddellijk na de inademing optreden. Maar ook kunnen de symptomen zich pas na langere tijd vertonen. Enkele voorbeelden van symptomen zijn: Kortademigheid, Kortademigheid, Hoesten, Hoofdpijn, Keelpijn, (Long)kanker, et cetera.

Welke adembescherming moet ik kiezen?

Er zijn vele vormen van adembescherming, uiteenlopend van een eenvoudig wegwerpstofmasker tot een autonoom ademhalingssysteem. Het is belangrijk om voor een maximale bescherming de juiste beschermingsmiddelen te gebruiken. Hier bespreken we de verschillende vormen van adembescherming en helpen we met het meest geschikte beschermingsmiddelen voor jouw situatie te kiezen.

Er zijn verschillende soorten van adembescherming die kunnen worden gebruikt wanneer bescherming nodig is omdat de lucht gevaarlijke stoffen kan bevatten: afhankelijke en onafhankelijke adembescherming. Bij afhankelijke adembescherming wordt de lucht in de omgeving met behulp van een filter gezuiverd. Bij onafhankelijke adembescherming wordt schone lucht toegevoerd en ingeademd door middel van een masker of kap, of een ander geschikt ademhalingstoestel.

Afhankelijke adembescherming

Bij afhankelijke adembescherming wordt de directe omgevingslucht gefilterd en vervolgens onmiddellijk weer ingeademd. Dit kan met verschillende typen maskers en filters.
Filtermaskers:

  • Filterend halfgelaatsmasker tegen deeltjes (mondneusmaskers);
  • Filterend halfgelaatsmasker tegen gassen en dampen of combinaties van gassen en dampen met deeltjes (geen verwisselbare filters);
  • Halfgelaatsmaskers met verwisselbare filters tegen deeltjes en/of gassen en dampen;
  • Volgelaatsmaskers met verwisselbare filters tegen deeltjes en/of gassen en dampen.

Stofmaskers beschermen alleen tegen vaste deeltjes, vezels, micro-organismen, nevels en aërosolen (zwevende druppels en stof). Half- en volgelaatsmaskers worden altijd gebruikt in combinatie met filterbussen tegen deeltjes, gassen of dampen, of tegen een combinatie van beide.

Filterbussen: Er zijn drie soorten filterbussen: stoffilters, gasfilters en combinatiefilters. Stoffilters zijn alleen bedoeld tegen vaste en vloeibare deeltjes. Gasfilters bieden bescherming tegen gassen en dampen, met uitzondering van koolmonoxide. Combinatiefilters beschermen zowel tegen gassen en dampen als tegen deeltjes.

Motoraangedreven systemen zijn systemen waarbij de lucht niet door de gebruiker zelf wordt aangezogen maar door een ventilator actief wordt toegediend. Dit werkt een stuk prettiger en biedt ook de optie om met luchtkappen en luchthelmen te werken.

Onafhankelijke ademhalingsbescherming

Bij onafhankelijke ademhalingsbescherming wordt geen lucht uit de omgeving gebruikt, maar afgesloten luchtcapsules. Dit verzekert de onafhankelijkheid van de luchtkwaliteit in de omgeving. Er zijn bepaalde situaties waarin het gebruik van onafhankelijke ademhalingsbescherming absoluut noodzakelijk is: onvoldoende zuurstof, overmatige verontreiniging, stoffen met speciale voorschriften, enz.

Climax ademhalingsbescherming

Climax is een Spaanse fabrikant van veiligheidsproducten en de slogan van het bedrijf luidt, “we work for safety”. In ons assortiment ademhalingsbescherming vindt je Climax gasmaskers en gasmaskerfilters. Climax gasmaskers kenmerken zich door een hoog draagcomfort en een naadloze aansluiting op het gezicht. Naar onze mening zijn de Climax gasmaskers de beste gasmaskers die op de markt verkrijgbaar zijn. Door de standaard schroefaansluiting zijn veel verschillende filters aan te sluiten zoals onder andere ons ABEK2P3 klasse 3 filter dat beschermt tegen een grote verscheidenheid aan chemische gassen en dampen.

Climax ademhalingsbescherming

adembescherming

ademhalingsbescherming