Koeldroger

Wanneer de perslucht uit de compressor komt is deze voor 100% verzadig met waterdamp. Luchtcompressoren hebben doorgaans een ingebouwde nakoeler die de temperatuur van de perslucht bij het verlaten van de compressor verlaagt en het condensaat afvoert met behulp van waterscheiders. Hoewel dit voor sommige toepassingen voldoende is, kunnen de achtergebleven vuilen condensaatdeeltjes in de vorm van aërosolen het persluchtsysteem beschadigen en bederf of verontreiniging van het product veroorzaken.

Met een koeldroger brengen we de temperatuur van de perslucht naar beneden, hierdoor condenseert de waterdamp en maken we de perslucht droog. De temperatuur die we bereiken bij een koeldroger is 3°C, we noemen dit het drukdauwpunt. De perslucht kan bij deze temperatuur niet meer dan 5,95 gram waterdamp bevatten en zo is de perslucht droog en geschikt voor gebruikt zolang de perslucht niet in aanraking komt met temperaturen onder het dauwpunt.

Filter

×